THÔNG BÁO
Thông báo v/v nộp bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông
(18/05/2020 15:44)
Để hoàn thiện hồ sơ của sinh viên và chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2020 theo đúng quy định hiện hành, Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên Khóa 39 (hệ 5 năm) và sinh viên Khóa 40 (hệ 4 năm) nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông cho Nhà trường qua Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (Gặp Cô Hằng), từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/05/2020. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: