THÔNG BÁO
Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2019-2020
(09/06/2020 10:38)
Kính gửi: Quý Thầy cô và sinh viên Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên xin gửi đến Quý thầy cô và sinh viên Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020, để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Thầy cô và sinh viên truy cập vào nội dung được đính kèm sau:
Các thông báo khác: