THÔNG BÁO
Thông báo về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên theo chính sách ưu tiên tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy
(19/05/2020 16:00)
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận hỗ trợ học phí kiểm tra thông tin về số tài khoản, số tiền được nhận. Những Sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 23/5/2020.
Các thông báo khác: