THÔNG BÁO
Thông báo kế hoạch đào tạo của các học phần Ngoại ngữ không chuyên và Giáo dục thể chất
(01/05/2020 14:40)
Trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa Giáo dục Thể chất thông báo cho sinh viên biết kế hoạch đào tạo của học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

A. Trường Đại học Ngoại ngữ:

Trong thời gian từ 12/4/2020 đến hết ngày 25/4/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã thực hiện tổ chức đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên hình thức học trực tuyến áp dụng trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 để đáp ứng tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để thực hiện công văn 547/ĐHH-ĐTCTSV của Giám đốc Đại học Huế về việc đi học trở lại từ ngày 04/5/2020, Trường thông báo kế hoạchhọc tập và hướng dẫn đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Giữ nguyên thời khoá biểu các nhóm học phần Tiếng Anh A1,A2 mà sinh viên đã đăng ký học trực tuyến, những nhóm học phần Tiếng Anh B1 sẽ huỷ 1 buổi học trong số 2 buổi học/tuần đã lên trước đây và nâng số tiết học của buổi còn lại lên 4 tiết/1 tuần. Sau khi kế hoạch thay đổi, những sinh viên bị trùng lịch học chính khoá tại Trường đang học có thể tự huỷ ra khỏi nhóm học phần và đăng ký vào những nhóm còn lại hoặc những nhóm học trực tiếp hoàn toàn tại lớp theo kế hoạch mới được gia hạn và mở bổ sung.

2. Thay đổi và mở bổ sung thêm các nhóm học phần của các ngoại ngữ khác (không phải là tiếng Anh), những sinh viên chưa đăng ký, theo dõi và tiếp tục đăng ký vào các nhóm học phần. (không giới hạn sinh viên học lại).

3. Thời gian mở đăng ký trực tuyến các nhóm học phần học trực tiếp: từ ngày 25/4/2020 đến hết 03/5/2020;

4. Xử lý đăng ký bổ sung hoặc gia hạn các nhóm học phần: từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 08/5/2020;

5. Tất cả các lớp (kể cả các lớp đã đăng ký học hình thức trực tuyến) bắt đầu đi học trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế theo TKB từ 04/5/2020 (sau khi việc học tập đi vào ổn định,các lớp online sẽ triển khai một tỷ lệ học trực tuyến phù hợp tuỳ theo tình hình cụ thể và có hướng dẫn sau). Sinh viên đến học tại trường Đại học Ngoại ngữ phải đeo bảng tên (thẻ sinh viên) và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trường về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sinh viên đến trường trước giờ học 20 phút để thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế.

6. Đây là những nhóm dành cho sinh viên học lần 1, những sinh viên học lần 2, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3, 2019-2020, đọc kỹ kế hoạch, tìm nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 2) và bắt đầu đăng ký trực tuyến từ ngày 01/5/2020;

Thông tin chi tiết xem tại Website Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, Trường Đại học Ngoại ngữ.

B. Khoa Giáo dục Thể chất:

Thực hiện công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học  viên, sinh viên đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến sinh viên khối chuyên ngành và sinh viên khối không chuyên của các trường Đại học thành viên, các Khoa trực thuộc Đại học Huế lịch học trở lại học tập trung bắt đầu từ ngày 04/5/2020.

Trong quá trình tham gia học tập trở lại, yêu cầu sinh viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thông tin chi tiết xem tại Website Khoa Giáo dục thể chất.

Các thông báo khác: