THÔNG BÁO
Thông báo tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến
(23/03/2020 07:50)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc giảng dạy và học tập trực tuyến như sau:

1. Nhà trường tiếp tục triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến cho các lớp học phần được bố trí trên lịch trình giảng dạy và học tập.

2. Trong thời gian này, lịch trình học tập của sinh viên có thể thay đổi, bổ sung. Vì vậy, sinh viên chú ý theo dõi lịch trình học tập để chủ động tham gia học tập trực tuyến.

3. Sinh viên chú ý đọc hướng dẫn học tập trực tuyến đã cung cấp trên Website thông tin đào tạo đại học để nắm cách thức tham gia học tập.

Các thông báo khác: