THÔNG BÁO
Thông báo về việc cập nhật xử lý đăng ký học phần trễ hạn học kỳ 2, năm học 2019-2020 cho sinh viên từ khóa K39 trở về trước
(15/04/2020 17:17)
Thời gian vừa qua, thực hiện thông báo của Nhà trường về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, một số sinh viên chưa cập nhật được kết quả đăng ký học phần trễ hạn học kỳ 2, năm học 2019-2020 vì vậy Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên cập nhật kết quả đăng ký trễ hạn của sinh viên (có danh sách kèm theo) để sinh viên biết và thực hiện. Mọi thắc mắc về việc đăng ký trễ hạn, sinh viên liên hệ trực tiếp chuyên viên Tôn Thất Tuấn (Số điện thoại: 0976.278.233 hoặc email: thattuan1311@gmail.com)
Các thông báo khác: