THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến
(17/03/2020 16:25)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo kế hoạch đào tạo đại học của học kỳ 2, năm học 2019-2020, Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên chủ trương đào tạo theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Các dịch vụ sử dụng cho đào tạo trực tuyến

- Sử dụng dịch vụ Google Classroom (https://classroom.google.com) tổ chức lớp học nhằm hỗ trợ cho việc học tập trực tuyến của sinh viên thông qua các hình thức: cung cấp học liệu, hướng dẫn học tập, bài tập, bài kiểm tra và đánh giá quá trình học tập.

- Sử dụng dịch vụ Google Meet (https://meet.google.com) để học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã bố trí trên Lịch trình học tập của Website thông tin đào tạo đại học.

- Sử dụng dịch vụ Google Calendar (https://calendar.google.com) để hỗ trợ cho việc lập lịch trong quá trình đào tạo trực tuyến.

2. Tài khoản sử dụng cho đào tạo trực tuyến

- Sử dụng dịch vụ G-Suite để cung cấp tài khoản cá nhân cho sinh viên thông qua địa chỉ email có tên miền @husc.edu.vn để tổ chức hoạt động đào tạo trực tuyến.

- Sinh viên đăng nhập vào các hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến bằng tài khoản email đã được cung cấp là <mã sinh viên>@husc.edu.vn, mật khẩu của email là mật khẩu sinh viên đang sử dụng để đăng nhập Website thông tin đào tạo đại học.

3. Tổ chức đào tạo trực tuyến.

- Trong thời gian trước mắt (từ 18/03/2020 đến 21/03/2020), Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến thí điểm cho một số lớp học phần (có danh sách kèm theo) được thể hiện ở mục Lịch trình học tập của Website thông tin đào tạo đại học.

- Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường sẽ quyết định việc tổ chức đào tạo trực tuyến cho các lớp học phần khác và có thông báo cụ thể cho sinh viên biết để tham gia học tập.

- Sinh viên chủ động đọc hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến được đăng tải trên Website thông tin đào tạo đại học để tham gia học tập trực tuyến.

4. Danh sách các lớp học phần đào tạo trực tuyến từ ngày 18/03/2020 đến ngày 21/03/2020 

STT

Khoa

Tên lớp học phần

Thời gian

Giảng viên phụ trách

1

Báo chí- Truyền thông

Báo truyền hình - Nhóm 4

Tiết 7-8, ngày 19/03/2020

Phan Quốc Hải

2

Báo chí- Truyền thông

Pháp luật về báo chí - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 18/03/2020

Hoàng Lê Thúy Nga

3

Báo chí- Truyền thông

Sản xuất chương trình phát thanh – Nhóm 1

Tiết 5-6, ngày 20/03/2020

Hồ Dũng

4

Kiến trúc

Lịch sử kiến trúc thế giới 1 - Nhóm 1

Tiết 1-2, ngày 19/03/2020

Nguyễn Phong Cảnh

5

Kiến trúc

Phương pháp sáng tác kiến trúc - Nhóm 2

Tiết 2-4, ngày 19/03/2020

Võ Ngọc Đức

6

Kiến trúc

Phân tích cảnh quan - Nhóm 2

Tiết 3-4, ngày 20/03/2020

Nguyễn Vũ Minh

7

Địa lý - Địa chất

Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên - Nhóm 1

Tiết 2-4, ngày18/03/2020

Trần Ánh Hằng

8

Địa lý - Địa chất

Khoáng vật học - Nhóm 1

Tiết 5-6, ngày 19/03/2020

Nguyễn Thị Lệ Huyền

9

Địa lý - Địa chất

Quản lý và xử lý chất thải rắn - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 19/03/2020

Trương Đình Trọng

10

Xã hội học - Công tác xã hội

Phát triển học - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 21/03/2020

Đoàn Lê Minh Châu

11

Xã hội học - Công tác xã hội

Công tác xã hội với cá nhân - Nhóm

Tiết 7-8, ngày 21/03/2020

Bùi Quang Dũng

12

Xã hội học - Công tác xã hội

Khoa học và công nghệ - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 21/03/2020

Nguyễn Thiều Tuấn Long

13

Xã hội học - Công tác xã hội

Công tác xã hội với người cao tuổi – Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày 20/03/2020

Nguyễn Thị Nha Trang

14

Toán

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Mai Thị Lệ

15

Toán

Giải tích ma trận - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Bùi Văn Chiến

16

Toán

Xác suất thống kê - Nhóm 1

Tiết 6-7, ngày 19/03/2020

Phạm Lệ Mỹ

17

Toán

Quy hoạch tuyến tính - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 21/03/2020

Trần Công Mẫn

18

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Nhóm 3

Tiết 2-4, ngày 20/03/2020

Đoàn Thị Hồng Phước

19

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) – Nhóm 4

Tiết 5-6, ngày 18/03/2020

Trần Nguyên Phong

20

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) – Nhóm 8

Tiết 7-8, ngày 18/03/2020

Trần Nguyên Phong

21

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) – Nhóm 9

Tiết 1-4, ngày 19/03/2020

Trần Nguyên Phong

22

Công nghệ thông tin

Nguyên lý hệ điều hành - Nhóm 3

Tiết 6-8, ngày 20/03/2020

Nguyễn Quang Hưng

23

Ngữ văn

Ngữ âm học Tiếng Việt - Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày 20/03/2020

Trương Thị Nhàn

24

Ngữ văn

Nghệ thuật học - Nhóm 1

Tiết 6-7, ngày 20/03/2020

Nguyễn Văn Hùng

25

Ngữ văn

Văn bản học Hán Nôm - Nhóm 1

Tiết 6-7, ngày 21/03/2020

Đinh Thị Thanh Mai

26

Điện. Điện tử và Công nghệ vật liệu

Kỹ thuật số - Nhóm 1

Tiết 2-4, ngày 19/03/2020

Lê Văn Thanh Vũ

27

Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

Lập trình cơ bản - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Phan Hải Phong

28

Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu

Kỹ thuật lập trình cho vi xử lý và vi điều khiển - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 19/03/2020

Phan Hải Phong

29

Lịch sử

Tiến trình lịch sử Việt Nam - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 18/03/2020

Phạm Ngọc Bảo Liêm

30

Lịch sử

Lịch sử Hàn Quốc - Nhóm 1

Tiết 6-8, ngày 18/03/2020

Nguyễn Hoàng Linh

31

Lịch sử

Các dân tộc ở Việt Nam - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Nguyễn Chí Ngàn

32

Lịch sử

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Nhóm 1

Tiết 5-6, ngày 19/03/2020

Dương Quang Hiệp

33

Lý luận chính trị

Đạo đức học đại cương - Nhóm 1

Tiết 6-8, ngày19/03/2020

Nguyễn Thị Phương

34

Lý luận chính trị

Chuyên đề cách mạng khoa học - kỹ thuật và lực lượng sản xuất hiện đại - Nhóm 1

Tiết 6-8, ngày18/03/2020

Hà Lê Dũng

35

Lý luận chính trị

Lịch sử tư tưởng chính trị - Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày19/03/2020

Nguyễn Việt Phương

36

Hóa học

Thống kê ứng dụng trong hóa học - Nhóm 1

Tiết 6-8, ngày 18/03/2020

Trần Thị Ái Mỹ

37

Hóa học

Hóa keo ứng dụng - Nhóm 1

Tiết 1-4, ngày 20/03/2020

Lê Thị Hòa

38

Hóa học

Nhập môn ngành công nghệ vật liệu - Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày 19/03/2020

Nguyễn Đức Vũ Quyên

39

Khoa học môi trường

Phục hồi các hệ sinh thái - Nhóm 1

Tiết 6-7, ngày 20/03/2020

Đường Văn Hiếu

40

Khoa học môi trường

Giáo dục môi trường đại cương - Nhóm 3

Tiết 6-7, ngày 19/03/2020

Dương Thành Chung

41

Khoa học môi trường

Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Trần Anh Tuấn

42

Sinh học

Mô học - Nhóm 1

Tiết 7-8, ngày 20/03/2020

Trương Thị Bích Phượng

43

Sinh học

Sinh học động vật - Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày 21/03/2020

Trương Thị Bích Phượng

44

Sinh học

Vacxin tổ hợp - Nhóm 1

Tiết 3-4, ngày 20/03/2020

Nguyễn Quang Đức Tiến

 

Các thông báo khác: