THÔNG BÁO
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến
(24/03/2020 10:16)
Căn cứ vào kết quả tích cực của việc tổ chức dạy thí điểm đào tạo trực tuyến, để đảm bảo kế hoạch đào tạo đại học của học kỳ 2, năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên biết việc đào tạo theo hình thức trực tuyến sẽ tiếp tục tổ chức từ ngày ra thông báo cho đến khi có điều chỉnh mới. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: