THÔNG BÁO
Thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, các chứng chỉ điều kiện và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của sinh viên Khóa 39 (hệ 5 năm) và Khóa 40 (hệ 4 năm)
(18/06/2020 07:43)
Để hoàn thiện hồ sơ của sinh viên và chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2020 đúng quy định hiện hành, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên Khóa 39 (hệ 5 năm) và Khóa 40 (hệ 4 năm) kiểm tra thông tin cá nhân, các chứng chỉ điều kiện và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo danh sách đính kèm) và phản hồi sai sót nếu có. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết 26/6/2020. Địa điểm: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (tại cô Lê Thị Thanh Hải)
Các thông báo khác: