THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2020
(23/06/2020 16:02)
Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHH ngày 29/05/2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế; Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ hai hệ chính quy như sau:

1.   Các ngành tuyển sinh:

Stt

Tên ngành tuyển sinh

Văn bằng

tốt nghiệp

Chỉ tiêu

1

Hán  Nôm

Bằng Cử nhân

20

2

Lịch sử

(05 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thế giới, Lịch sử tổng hợp; Nhân học văn hóa & Khảo cổ học)

Bằng Cử nhân

20

3

Ngôn ngữ học

Bằng Cử nhân

20

4

Văn học

Bằng Cử nhân

20

5

Quản lý nhà nước

Bằng Cử nhân

20

6

Xã hội học

Bằng Cử nhân

20

7

Đông phương học

(04 chuyên ngành: Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học và Đông Nam Á học)

Bằng Cử nhân

20

8

Báo chí

Bằng Cử nhân

20

9

Hoá học

(07 chuyên ngành: Hóa vô cơ; Hóa phân tích; Hóa môi trường; Hóa lý; Hóa kỹ thuật; Hóa dầu và Hóa hữu cơ)

Bằng Cử nhân

20

10

Kỹ thuật phần mềm

(chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù)

Bằng Cử nhân

20

11

Công nghệ thông tin

(04 chuyên ngành: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính)

Bằng Cử nhân

20

12

Kỹ thuật địa chất

(03 chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa kỹ thuật; Địa chất thủy văn – Quản lý tài nguyên nước và Địa chất ứng dụng)

Bằng Cử nhân

20

13

Công tác xã hội

Bằng Cử nhân

20

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

Bằng Cử nhân

20

15

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

(02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn thông)

Bằng Kỹ sư

20

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Bằng Kỹ sư

20

17

Kỹ thuật môi trường

Bằng Kỹ sư

20

18

Công nghệ sinh học

Bằng Kỹ sư

20

2.   Đối tượng, điều kiện được học chương trình thứ hai

-  Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung của Đại học Huế, đã kết thúc học kỳ I năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất.

-  Điểm trung bình chung tích lũy của chương trình thứ nhất đạt từ 2.0 trở lên tại thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

-  Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và không đang theo học chương trình thứ hai khác;

3.   Thời gian và kế hoạch học tập

-  Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất.

-  Kế hoạch học tập chương trình thứ hai tuân thủ kế hoạch chung của Trường Đại học Khoa học và quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.

4.   Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai

-  Đơn đăng ký học chương trình thứ hai (theo mẫu của Trường ĐHKH).

-  Bảng điểm tích lũy của chương trình đào tạo thứ nhất tại thời điểm đăng ký học do trường mà sinh viên đang học tập cấp.

-  Sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://bit.ly/CT2-2020

5.   Nội dung khác

-  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai sẽ nhận Quyết định trúng tuyển chương trình thứ hai tại Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học.

-  Những sinh viên được học chương trình thứ hai sẽ thực hiện việc đăng ký học, đánh giá kết quả, xếp hạng học tập và xét công nhận tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

6. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2020 tại Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3823952 hoặc 0234.3846490.

Chi tiết thông báo xem tại nội dung đính kèm sau:

NỘI DUNG

Các thông báo khác: