THÔNG BÁO
[KHẨN] Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên K39 (5 năm), K40 (4 năm) hệ chính quy
(02/07/2020 09:49)
Để có căn cứ xét khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên, xét khen thưởng tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 và thực hiện việc đưa kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học vào Bảng điểm tốt nghiệp từ khóa K40, lớp trưởng các lớp sinh viên liên quan phối hợp cùng Trợ lý cố vấn học tập triển khai thực hiện xét điểm rèn luyện.
Các thông báo khác: