THÔNG BÁO
Thông báo về Cuộc thi ảnh kỷ yếu "HUSC - NHỮNG NĂM THÁNG ĐÁNG NHỚ"
(12/07/2020 17:49)
Hiện nay, Cuộc thi ảnh kỷ yếu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chỉ còn 07 ngày để tiếp tục bình chọn cho các đơn vị. Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh kỷ yếu kính thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên tiếp tục đẩy mạnh bình chọn nhằm quảng bá tốt cho hình ảnh học sinh và sinh viên của Nhà trường.
Các thông báo khác: