THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Vallet năm 2020.
(27/07/2020 15:15)
Hội đồng tuyển chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ năm học học 2019-2020 thông báo danh sách sinh viên vượt qua phỏng vấn để được đề cử nhận học bổng Vallet năm 2020.

Danh sách sinh viên được đề cử nhận học bổng Vallet năm 2020.https://drive.google.com/file/d/1GNjYRrMeNK058mdTtIMdsmRekEgxrgym/view?usp=sharing

Các thông báo khác: