THÔNG BÁO
Công văn về việc đào tạo trực tuyến cho học kỳ 3, năm học 2019-2020
(30/07/2020 16:02)
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, để đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu các lớp học phần mở trong học kỳ 3, năm học 2019-2020 chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến kể từ ngày 03/08/2020. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: