THÔNG BÁO
Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2019-2020
(23/07/2020 17:36)
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2019-2020 cho sinh viên Khóa 42 như sau: Thời gian học từ ngày 27/7/2020 đến ngày 16/8/2020 (03 tuần); Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Huế; Địa chỉ : đường 3 tháng 2, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy. Chi tiết sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: