THÔNG BÁO
(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRONG VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀO SÁNG NGÀY 30/7/2020
(29/07/2020 18:10)
Căn cứ thông báo của cơ quan cấp trên, Nhà trường thông báo đến những sinh viên có đã từng đi lại tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thực hiện các nội dung sau
THEO CHỈ ĐẠO CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN, ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN, TRÁNH TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀO SÁNG 30/7/2020 TẠI 42 NGUYỄN KHÁNH TOÀN, TP. HUẾ CHỈ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN NỘI TRÚ (ĐANG Ở KÝ TÚC XÁ). NHỮNG SINH VIÊN CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM THEO ĐỊA BÀN CƯ TRÚ.
Ngoài ra, sv có yếu tốt dịch tễ vui lòng thực hiện khai báo theo link
Số điện thoại trực:
Thầy Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng: 0846684084
Thầy Thái Nhật Trường - P. Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV: 0944455136
Các thông báo khác: