THÔNG BÁO
Danh sách ảnh cá nhân tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020
(26/07/2020 11:34)
Nhà trường gửi đến các tân Cử nhân, tân Kiến trúc sư và tân Kỹ sư những hình ảnh được ghi lại tại buổi Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020
Các thông báo khác: