THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020
(17/07/2020 17:32)
Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020 cho 681 (sáu trăm tám mươi mốt) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: