THÔNG BÁO
Công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
(29/07/2020 10:43)
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong những ngày gần đây tại thành phố Đà Nẵng và thực hiện Công văn số 1116/ĐHH-VP ngày 26/7/2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện các công việc để phòng chống dịch. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: