THÔNG BÁO
Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2020
(21/07/2020 17:32)
Sinh viên căn cứ nội dung công văn đính kèm để thực hiện theo đúng yêu cầu của Nhà trường
Các thông báo khác: