THÔNG BÁO
Thông báo v/v thu học phí môn học giáo dục thể chất học kỳ 3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng thứ 7, chủ nhật năm học 2019-2020
(31/07/2020 08:07)
Mức thu học phí áp dụng cho học kỳ 3 năm học 2019-2020 là 240.000đ/1 tín chỉ; Sinh viên nộp trực tuyến (Có hướng dẫn kèm theo) từ ngày ra thông báo đến ngày 13/8/2020. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: