THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO] Thay đổi hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020
(22/08/2020 09:00)
Ngày 19/8/2020, Hiệu trưởng đã ký ban hành lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020. Tuy nhiên, có tình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tập nên việc tổ chức thi tập trung đông người không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Hơn nữa, một số sinh viên theo học vẫn đang ở các vùng có dịch, không thể về Trường để dự thi tập trung được. Vì vậy, Nhà trường đã ra chủ trương tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 theo một trong hai hình thức sau:

1. Thi theo hình thức làm bài tiểu luận.

2. Thi theo hình thức vấn đáp online.

Việc tổ chức thi, lịch thi cho các hình thức này sẽ được Nhà trường thông báo chính thức trong thời gian tới (dự kiến công bố vào ngày 26/08/2020). Đề nghị các sinh viên chú ý theo dõi thông qua Trang Thông tin quản lý đào tạo đại học để chủ động trong việc thi kết thúc học phần.

Các thông báo khác: