THÔNG BÁO
Thông báo v/v Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản"
(28/08/2020 15:55)
Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh Khóa 01 năm 2020. Chương trình đào tạo ngắn hạn được xây dựng dựa trên yêu cầu về kiến thức và kỹ năng từ đối tác Nhật Bản
Các thông báo khác: