THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO] Kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021
(27/08/2020 17:38)
Theo Kế hoạch số 557/KH-ĐHKH ngày 15/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về kế hoạch đào tạo đại học năm học 2020-2021, ngày bắt đầu học của sinh viên hệ chính quy là 14/09/2020. Tuy nhiên, theo Thông báo số 343/TB-UBND ngày 25/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sinh viên ở các vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Dương) muốn trở lại học tập, nghiên cứu ở các đơn vị thuộc Đại học Huế phải đăng ký và thông báo trước ít nhất là 14 ngày để Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo dõi, Đại học Huế và các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định. Do đó, nếu sinh viên của Trường Đại học Khoa học ở các vùng có dịch muốn trở lại học tập thì phải mất ít nhất 28 ngày kể từ ngày đăng ký mới có thể đến trường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên biết về việc tổ chức đào tạo trực tuyến cho học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

1. Tổ chức lập lịch và đào tạo trực tuyến cho sinh viên Khóa 40 (hệ 5 năm), Khóa 41, Khóa 42, Khóa 43 thông qua dịch vụ Google Calendar, Google Classroom và Google Meet kể từ ngày 14/09/2020. Riêng đối với sinh viên Khóa 44 đang chuẩn bị nhập học, Nhà trường sẽ thông báo lịch học và phương thức đào tạo sau khi ổn định được số lượng sinh viên.

2. Sinh viên ở các vùng dịch trở lại học tập cung cấp thông tin cho các Khoa để tổng hợp thông tin và báo cáo với Đại học Huế nhằm có phương án tiếp nhận qua các chốt kiểm tra liên ngành, đưa về cách ly y tế tập trung theo quy định. Sinh viên cần chủ động để đến tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thuận lợi cho công tác học tập trong thời gian tới, trong đó cần cân nhắc ngày vào tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian cách ly và các thông tin khác để có kế hoạch phù hợp.

Các thông báo khác: