THÔNG BÁO
[THÔNG BÁO] Ban hành lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Điều chỉnh)
(26/08/2020 16:07)
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như đảm bảo quyền lợi cho sinh viên đang ở vùng dịch không thể tập trung dự thi được, Nhà trường điều chỉnh lịch thi học kỳ 3, năm học 2019-2020 theo hướng như sau:

1. Tổ chức thi theo hình thức nộp tiểu luận.

2. Tổ chức thi theo hình thức vấn đáp trực tuyến.

Mặc dầu không tổ chức thi tập trung, nhưng sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được nộp tiểu luận, dự thi và công nhận kết quả thi.

Sinh viên có thể xem và tải lịch thi chi tiết tại đây

Các thông báo khác: