THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 1 năm học 2020-2021
(17/08/2020 07:44)
Để chuẩn bị cho kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên đăng ký học GDTC lưu ý những điểm sau:

- Đối với chương trình môn học GDTC cơ bản: Sinh viên đăng ký online theo đường link tại fanpage Khoa GDTC, hạn cuối là 13/9/2020 (đối với năm 1) và 31/8/2020 (đối với năm 2, 3).

- Đối với chương trình môn học GDTC theo mô hình câu lạc bộ dành cho sinh viên năm 2, 3: Sinh viên đăng ký online theo đường link tại fanpage Khoa GDTC, hạn cuối là 31/8/2020.

Chi tiết sinh viên xem tại nội dung đính kèm:

NỘI DUNG

Các thông báo khác: