THÔNG BÁO
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên kết thúc học Quốc phòng - An ninh có khó khăn về chỗ ở (sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng)
(07/08/2020 10:18)
Nhà trường đã tiến hành phối hợp cùng các đơn vị để có giải pháp hỗ trợ sinh viên liên quan

Sinh viên các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn về chỗ ở liên hệ trực tiếp:

Ông: Lê Văn Trung - Tổ trưởng KTX Trường Bia, TT Phục vụ sinh viên Đại học Huế

Sđt: 02343.816.809     -  0905.678.612

Ông: Lê Xuân Trường - Tổ trưởng QT-CSVC, TT Phục vụ sinh viên Đại học Huế

Sđt: 02343.933.642     -  0905.225.111

Nhà trường đã liên hệ trước, sinh viên có nhu cầu vui lòng điện thoại trực tiếp để Trung tâm Phục vụ sinh viên hỗ trợ.

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác: