THÔNG BÁO
Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ III, năm học 2019-2020
(04/08/2020 16:36)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu chính thức học kỳ III, năm học 2019-2020 . Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:
Các thông báo khác: