THÔNG BÁO
Thông báo về việc ban hành kế hoạch và thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2019-2020
(29/06/2020 17:04)
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và nhu cầu học tập của sinh viên, Nhà trường sẽ mở học kỳ hè, năm học 2019-2020. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

Biểu đồ thời gian xử lý đăng ký, xem TẠI ĐÂY

Kế hoạch đào tạo, xem TẠI ĐÂY.

Thời khóa biểu, xem TẠI ĐÂY.

Đề nghị các sinh viên theo dõi và đăng ký học (nếu có nhu cầu) đúng thời gian quy định.

Các thông báo khác: