THÔNG BÁO
Thông báo về kế hoạch học quân sự cho sinh viên Khóa K44!
(06/04/2022 16:19)
Căn cứ kế hoạch học tập GDQP&AN năm học 2021-2022, Nhà trường gửi thông tin từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế về thời gian, địa điểm và nội dung học tập ở file đính kèm bên dưới cho sinh viên năm thứ 2 (K44), trường Đại học Khoa học, Đại học huế. Sinh viên hoàn thành việc nộp học phí : 1.165.000 đồng (trong đó 1.065.000 là tiền học phí, 100.000 là tiền khoán điện nước). Hoàn thành trước 17h ngày 15/4/2022 (nộp qua hình thức chuyển khoản) Tiền ăn: 1.300.000 đồng (50.000đ/ ngày, nộp trực tiếp tại Trung tâm) Mọi thông tin chi tiết sinh viên khóa K44 click vào file để xem thông tin cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch của Nhà trường.
Các thông báo khác: