THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến cấp kinh phí trợ cấp xã hội từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022
(21/04/2022 16:37)
Nhà trường cung cấp danh sách dự kiến cấp kinh phí trợ cấp xã hội, sinh viên thuộc các đối tượng (con mồ côi cả bố và mẹ; hộ nghèo; tàn tật; dân tộc ở vùng cao/vùng đặc biệt khó khăn) cần lưu ý kiểm tra

Danh sách: TẠI ĐÂY

Trường hợp đã đúng, sinh viên không cần phản hội.

Trường hợp sinh viên không thấy tên, hoặc sai xót thông tin, vui lòng liên hệ cô Lê Thị Thanh Hải - Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên để bổ sung, điều chỉnh.

Thời hạn phản hồi: trước ngày 30/04/2022.

Các thông báo khác: