THÔNG BÁO
Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022
(03/05/2022 17:47)
Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:
Các thông báo khác: