THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được chọn tham gia hỗ trợ giải chạy Marathon VnExpress Huế năm 2022
(07/04/2022 14:33)
Sinh viên đã đăng ký cần kiểm tra danh sách được chọn để chủ động trong công tác phối hợp cùng ban tổ chức giải.

Danh sách chọn: TẠI ĐÂY

Các thông báo khác: