THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN K45
(31/03/2022 08:31)
Hiện nay, nhà trường đã cung cấp thẻ sinh viên kèm thẻ ngân hàng cho các bạn sinh viên năm 1.

Các bạn vào trang https://student.husc.edu.vn/Account/Login , đăng nhập theo tên đăng nhập và mật khẩu được cấp cho các bạn để nộp học phí theo các bước phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên đã hướng dẫn. Lưu ý là các bạn nộp tiền lần đầu phải nộp nhiều hơn số học phí 50.000đ và nhập tên thẻ ở mục nộp tiền viết hoa không có dấu.

Trường hợp các bạn nộp học phí qua tài khoản 121000089161, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế, Ngân hàng vietinbank Chi nhánh Huế sẽ bị trả lại vào tài khoản các bạn và phí chuyển trả lại sinh viên phải tự chịu.Nhà trường cũng không áp dụng hình thức nộp học phí bằng tiền mặt nên các bạn lưu ý để nộp học phí kỳ 2 cho đúng và kịp thời.

Cám ơn các bạn./.

Các thông báo khác: