THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP
(29/03/2022 16:55)
Các bạn sinh viên sau bổ sung số tài khoản qua đường link bên dưới để nhà trường chuyển khoản học bổng cho các bạn trước ngày 05/04/2022. Xin cám ơn./.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jweiPpUcR8_WiZaJPFeQoBG7jVquWhQ5/edit#gid=2068960602

Võ Thị Hoài Anh     _    QT&PTDL K44

Huỳnh Ngọ Trí Dũng _ Kiến trúc K44

Đặng Đình Giang  _ Ngữ văn K45

Hồ Văn Pan   _   Quản lý NN K45

Phan Văn Mạnh  _    CN KTĐT K41

Các thông báo khác: