THÔNG BÁO
Thông báo nghỉ học ngày 26/03/2022 (thứ Bảy)
(23/03/2022 14:03)
Thực hiện thông báo số 214/TB-ĐHKH ngày 23/03/2022 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Tọa đàm Lễ kỷ niêm 65 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (1957-2022), Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học được nghỉ lên lớp cả ngày và tối 26/03/2022 (thứ 7) để tham gia các hoạt động Kỷ niệm do Nhà trường và các Khoa tổ chức.
Các thông báo khác: