THÔNG BÁO
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế (Khối không chuyên ngành) học kỳ 1 năm học 2021-2022
(09/03/2022 08:00)
Đại học Huế thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế theo nội dung đính kèm.

1. Thời gian giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo thời khóa biểu đã được công bố.

2. Hình thức học tập trực tiếp dành cho tất cả các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế.

(Riêng các trường: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ  và lớp riêng (T7&CN) tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo  mới)

3. Sinh viên thực hiện theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế.

Nội dung chi tiết.

Các thông báo khác: