THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên
(11/03/2022 07:32)
Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên sau thời gian hoãn thi do dịch COVID-19 theo nội dung chi tiết thông báo đính kèm bên dưới.

1. Hình thức thi: Trực tiếp

2. Đối tượng sinh viên dự thi: cụ thể theo thông báo

3. Thời gian dự kiến thi đợt 2: 19/03/2022

4. Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế - 52 Hồ Đắc Di, TP Huế

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: