THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 dành cho sinh viên
(02/03/2022 09:32)
Để có cơ sở trình cơ quan chức năng tiêm vaccine mũi 3 cho sinh viên, Nhà trường đề nghị các bạn đăng ký theo form kèm theo

Sinh viên đăng ký tại: form

Các thông báo khác: