THÔNG BÁO
Thông báo khảo sát về tình hình đào tạo trực tuyến dành cho sinh viên
(22/03/2022 11:00)
Nhằm có các thông tin về hoạt động đào tạo trực tuyến của Nhà trường, yêu cầu sinh viên khai báo theo link đính kèm trước 17h00 ngày 25/03/2022

LINK KHẢO SÁT: FORM

 

Các thông báo khác: