THÔNG BÁO
Thông báo về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất các lớp riêng thứ bảy, chủ nhật HK1 năm học 2021-2022 lần 2
(31/03/2022 09:44)
Nhằm đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất các lớp riêng thứ bảy, chủ nhật HK1 năm học 2021-2022 lần thứ hai cụ thể như sau:

1. Mức học phí: 265.000 đồng/1 tín chỉ

2. Hình thức nộp: sinh viên nộp trực tuyến theo đường link trong thông báo

3. Thời hạn nộp học phí: kể từ ngày ra thông báo lần 2 đến hết ngày 28/03/2022

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: