THÔNG BÁO
Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2022
(05/04/2022 10:47)
Đại học Huế thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2022 đính kèm link bên dưới

Lưu ý thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết 17h00 ngày 11/04/2022 qua email của Khoa Quốc tế - Đại học Huế: huisthuky1@hueuni.edu.vn

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: