THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên cấp độ B1 (4 kỹ năng) đợt 2 (tháng 6/2022) và tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022
(19/05/2022 17:01)
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 2 (tháng 6/2022) và tổ chức thi hết cấp độ A1,A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022.

Đề nghị sinh viên xem kỹ các yêu cầu về đối tượng, hướng dẫn đăng ký dưới đây trước khi đăng ký dự thi.

I.  Đối với sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau và sinh viên dự thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022

Sinh viên dự thi cả 3 kỹ năng Nghe –Đọc – Viết trong một xuất thi. Kỹ năng Nói sinh viên đã hoàn thành khi học xong cấp độ tại lớp học phần.

Theo quy định mới, những sinh viên học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau được một lần dự thi hết cấp độ B1. Nếu không thi đạt, sinh viên phải học lại. Vì vậy, sinh viên phải ôn tập thật kỹ trước khi dự thi.

1. Đợt thi này, Phòng Đào tạo sẽ chủ động sắp xếp lịch thi cho các lớp học phần trong các học kỳ nói trên cho những sinh viên đủ điều kiện (xem mục 2 ở dưới) nhưng chưa dự thi, sinh viên không cần đăng ký dự thi. Vì vậy nếu có lý do chính đáng không thể tham gia dự thi, sinh viên đăng ký hoãn thi theo đường link và thời gian dưới đây:

- Lưu ý đây là đợt hoãn thi cuối cùng vì vậy đề nghị sinh viên sắp xếp công việc cá nhân tham gia dự thi để hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch năm học của trường ĐHNN.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYBg4PHejJ3PRqsQfVjRxAs5JoJHPtPBLdfUqXMMB1_Yg0ZQ/viewform

- Thời hạn đăng ký form từ ngày 30/05/2022 đến hết ngày 06/06/2022.

2. Để đủ điều kiện dự thi hết cấp độ, sinh viên phải hoàn thành học phí của các học phần ở học kỳ đang theo học và những học kỳ còn nợ trước đó.

Sau thời gian trên, sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo để cập nhật danh sách và hướng dẫn thi (từ ngày 15/06/2022 sẽ công bố lịch thi trong tài khoản cá nhân).Các vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ CV. Trần Đình Hiếu (điện thoại: 0906.513.138 hoặc zalo) để được giải đáp.

3. Lịch thi: Sinh viên chọn đúng học kỳ tác nghiệp của học phần tham gia dự thi, xem lịch thi tại mục Kế hoạch học tập, dự kiến bắt đầu thi trực tiếp tại trường từ ngày 18/06/2022.

 II. Đối với sinh viên thi 4 kỹ năng trên máy tính (thi trực tiếp tại trường)

Yêu cầu: đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra hoặc đã dự thi (kể cả dự thi 4 kỹ năng theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2020 trở về sau) nhưng chưa đạt.

1.     Sinh viên đăng ký trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên tại Mục Thi ĐGNL:

Từ ngày 23/05/2022 đến hết ngày 30/05/2022.

Sinh viên đã đăng ký muốn hủy cũng tự thực hiện trong khoảng thời gian này. Trước khi đăng ký sinh viên phải kiểm tra điều kiện dự thi (điểm Quá trình học tập đạt tối thiểu 50 điểm, không nợ học phí bất kỳ học kỳ nào).

2.  Phòng Đào tạo tổng hợp, kiểm tra lệ phí, duyệt đăng ký chính thức: Ngày 31/05/2022;

3. Sau khi đăng ký trực tuyến trên mạng, Sinh viên lưu ý về việc nộp lệ phí thi như sau:

3.1. Sinh viên đã học xong cấp độ B1 từ tháng 5/2020 trở về trước chưa dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ: được miễn kinh phí dự thi lần đầu tiên.

3.2. Sinh viên đã dự thi đánh giá năng lực B1 đầu ra theo kiểu cũ hoặc đã tham gia dự thi theo hình thức mới từ đợt tháng 11/2021 trở về sau nhưng chưa đạt: đăng ký thi lại trực tuyến, nộp kinh phí dự thi 230.000đ/lần thi. (Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ thông báo trong ngày 31/5/2022)

Dự kiến thời gian nộp lệ phí: 01/6/2022 đến hết ngày 03/06/2022.

3.3. Sinh viên liên thông, bằng 2 của Đại học Huế (được miễn học NNKC theo cấp độ do trường ĐH Ngoại ngữ quản lý): Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi, photo thẻ sinh viên/học viên, CMND/CCCD hoặc xác nhận của đơn vị đang học tập và nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy). Thời gian nhận đơn và lệ phí thi: 01/6/2022 đến hết ngày 03/06/2022.

3.4. Sinh viên dự thi đầu vào và được miễn học cả 3 cấp độ: đăng ký tại mục Thi ĐGNL trong tài khoản cá nhân, Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi, photo thẻ sinh viên/học viên và nộp kinh phí dự thi 450.000đ/lần thi (không tính lần thi thứ mấy). Thời gian nhận đơn và lệ phí thi: 01/6/2022 đến hết ngày 03/06/2022.

Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng nợ lệ phí thi (mục 3.2, 3.3, 3.4), nợ học phí sẽ không được xếp lịch thi.

4. Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên:  ngày 14/06/2021. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với chuyên viên Trần Thiện Đạt (gọi điện thoại: 0905.559.050 hoặc zalo) trong ngày 15/06/2022 để xử lý bổ sung dự thi. Trường không tổ chức thi những ngoại ngữ có ít hơn 15 sinh viên đăng ký (trừ trường hợp đặc biệt sinh viên có đơn và được Ban Giám hiệu phê duyệt) và sẽ thông báo tổ chức thi trên trang Quản lý NNKC.

5. Lịch thi: Sinh viên xem chi tiết tại mục Thi ĐGNL, dự kiến bắt đầu thi trực tiếp tại trường từ ngày 18/06/2022.

Những sinh viên đã hoàn thành tất cả thủ tục (đăng ký trên mạng, nộp tiền dự thi lần 2) nhưng không dự thi được trong đợt này phải liên hệ với chuyên viên Trần Thiện Đạt trong ngày 15/06/2022 để xin hủy thi hoặc hoãn thi (có lý do chính đáng). Nếu không xin hủy sinh viên vẫn được xếp lịch thi. Sinh viên không dự thi vẫn bị tính là đã dự một lần thi. 

6. Ngày 16/06/2022 sinh viên vào lại tài khoản của mình đểxem lại lịch thi chính thức. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo và hướng dẫn về kỳ thi.

7. Sinh viên dự thi cả 4 kỹ năng Nghe – Đọc – Viết và Nói trên máy tính trong một xuất thi.

Đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị toàn thể sinh viên liên quan theo dõi và thực hiện.

Chi tiết cụ thể Thông báo xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Các thông báo khác: