THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức thi học phần Chủ nghĩa xã hội Khoa học – Nhóm 1,2,5,6,7
(30/05/2022 14:24)
Nhà trường thông báo đến những sinh viên đăng ký học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học – Nhóm 1,2,5,6,7, về việc tổ chức thi học phần này cụ thể như sau:

+ Ngày thi: 06/06/2022

+ Giờ thi: 07h30

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

+ Thời gian thi: 90 phút

Sinh viên sẽ nhận được ID và Pass dự thi về tài khoản mail cá nhân (msv@husc.edu.vn).

Chi tiết thông báo đính kèm

THONGBAO

Các thông báo khác: