THÔNG BÁO
SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN NGÀY 28/04/2022 BỊ HOÀN HỌC PHÍ VỀ TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ
(06/06/2022 15:20)
Do lỗi hệ thống Ngân hàng nên học phí ngày 28/04/2022 bị lỗi và đã hoàn hết tiền nộp học phí của các bạn nộp học phí trong ngày 28/04/2022 về tài khoản mà các bạn sinh viên dùng để nộp học phí ngày 28/04/2022.

Nhà Trường đề nghị các bạn có tên trong danh sách sau vào lại trang tín chỉ thực hiện lại các bước nộp học phí để hoàn thành học phí học kỳ 2 của các bạn trước khi có điểm thi học kỳ 2 để hệ thống chốt học phí của các bạn không nợ. Xin cảm ơn.

Mã sinh viên                             Họ và tên Số tiền
18T6061038 Đặng Thị Minh Diệu 3,840,000
19T1021073 Phạm Văn Hiếu 7,315,000
21T1020576 Huỳnh Tấn Phát 6,160,000
18T1021337 Lê Sĩ Nhật Trường 3,850,000
19T6041028 Lê Minh Quang 4,800,000
20A6050042 Tô Thị Mỹ Linh 4,920,000
19T6091078 Phan Thị Thanh Thùy 5,760,000
19T1021084 Trần Ngọc Bảo Hưng 5,775,000
20A6050075 Võ Nữ Bình Sơn 5,520,000
20A6050087 Phạm Nguyễn Xuân Thanh 4,920,000
21T1020807 Nguyễn Đại Tuấn 6,160,000
21T6050041 Hồ Văn Hải Cường 5,440,000
20A6050056 Nguyễn Thị Xuân Nguyên 5,520,000
21T1110001 Nguyễn Viết Quang Khang 6,160,000
21T1020039 Tôn Huyền Kim Khánh 6,160,000
20T6050124 Đặng Thị Hoài 4,480,000
19T1021095 Lê Phước Kha 6,160,000

 

Các thông báo khác: