THÔNG BÁO
SINH VIÊN K45 CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN TRẢ LẠI HỌC PHÍ NỘP THỪA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
(06/06/2022 18:10)
Các bạn sinh viên K45 ngành Hán Nôm, Báo chí truyền thông, công tác xã hội, xã hội học, Đông phương học, Quản lý nhà nước và kiến trúc có tên trong danh sách dưới đây bổ sung sớm số tài khoản để nhà trường chi trả học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 các bạn nộp dư nhé.
Các thông báo khác: