THÔNG BÁO
Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chính quy dành cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt 2, năm 2022
(30/05/2022 15:04)
Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chính quy dành cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt 2, năm 2022 (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)
Các thông báo khác: