THÔNG BÁO
Thông báo lịch phỏng vấn học bổng Vallet năm 2022
(04/06/2022 15:52)
Nhà trường thông báo đến những sinh viên có đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2022 thông tin về phỏng vấn học bổng

Đối tượng: sinh viên đã nộp hồ sơ cho Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thời gian phỏng vấn: Từ 14h00, ngày 06/06/2022

Địa điểm: phòng họp nhà A, tầng 2.

Khi đi, sinh viên mang theo giấy tờ tuy thân.

Các thông báo khác: