THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022
(14/06/2022 10:40)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022 cho 389 (ba trăm tám mươi chín) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: