THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tham gia đào tạo sĩ quan dự bị dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022
(21/05/2022 09:24)
Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 và dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký lựa chọn tham gia

Sinh viên đăng ký: TẠI ĐÂY

Sinh viên đăng ký trước ngày 27/05/2022.

Các thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Thái Nhật Trường - 0944455136

Các thông báo khác: